hlavní strana
rozpis soutěže
výsledky
tabulka
nejlepší střelci
kontakty
rozhodčí
vypůjčení brankáři
pravidla
platby mužstev
trestná lavice
partneři NHL
kamera na ZS
rozpis ledu na ZS
fotodokumentace
   
 
diskuze
   
soupisky
 HC Berušky
 HC Pyšel
 HC Naloučany
 HC Rakšice
 HC Jinošov
 HC Nárameč
 Zlobři Myslibořice
 HC Ducks
 HK Originals
 Mars Studenec
 HC Spartak Třebíč
 Harťál
 Náměšť 2
 
 
 
 
 
 

  design : Ivo Matoušek

 

                      Rozpis  NHL 2023 - 2024

                

        Zkratky mužstev :  HC Rakšice - Rak, HC Berušky - Ber, HC Pyšel - Pyš, HC Naloučany - Nal, Orli Rešice - Reš, Jinošov HC - Jin, HC Nárameč - Nár,  Zlobři Myslibořice - Mys, HC Ducks - Duc, HK Originals - Ori,  Mars Studenec - Mar, Spartak Třebíč - Tře, Harťál - Har, Náměšť 2 - Ná

                                                                                                                                       schválený rozpis - aktualizace 4.12.2023

                                                                                                                                                                                           verze v pdf

  Datum Čas Soupeř Soupeř Rozhodčí     Datum Čas Soupeř Soupeř Rozhodčí
         
13. 9.12.2023 1820 - 1950 Rakšice Originals Rak - Ori              
  9.12.2023 2010- 2140 Studenec Spartak Stu - Spa              
  10.12.2023 1605 - 1735 Náměšť Naloučany Ná - Nal              
  10.12.2023 1755 - 1925 Nárameč Berušky Nár - Ber              
         
12. 11.12.2023 2100- 2230 Ducks Rakšice Duc - Ra   14. 16.12.2023 810 - 940 Naloučany Rakšice Nal - Rak
  12.12.2023 2115- 2245 Originals Náměšť Ori - Ná     16.12.2023 1420 - 1550 Originals Zlobři Ori - Zlo
  13.12.2023 1940- 2110 Naloučany Nárameč Nal - Nár     16.12.2023 1950- 2120 Spartak Nárameč Spa - Ná
  14.12.2023 2110- 2240 Berušky Studenec Ber - Stu     17.12.2023 920 - 1050 Harťál Studenec Har - Stu
  20.12.2023 2055- 2225 Harťál Jinošov Har - Jin     17.12.2023 1110 - 1240 Jinošov Pyšel Jin - Pyš
  21.12.2023 2025- 2155 Spartak Pyšel Spa - Pyš     17.12.2023 1605 - 1735 Berušky Náměšť Ber - Ná
         
15. 23.12.2023 800 - 930 Ducks Originals Duc - Or   16. 30.12.2023   Berušky Zlobři Ber - Zlo
  23.12.2023 950 - 1120 Nárameč Harťál Nar - Ha         Spartak Rakšice Spa - Ra
  23.12.2023 1345 - 1515 Studenec Jinošov Stu - Jin         Naloučany Ducks Nal - Du
  23.12.2023 1535 - 1705 Náměšť Spartak Ná - Spa         Harťál Náměšť Har - Ná
  23.12.2023 1725 - 1855 Rakšice Berušky Rak - Ber         Jinošov Nárameč Jin - nár
  23.12.2023 1915 - 2045 Zlobři Naloučany Zlo - Nal         Pyšel Studenec Pyš - Stu
         
17. 6.1.2024   Nárameč Pyšel Nár - Pyš   18. 13.1.2024   Berušky Originals Ber - Ori
      Náměšť Jinošov Ná - Jin         Spartak Ducks Spa - Du
      Rakšice Harťál Rak - Ha         Harťál Zlobři Har - Zlo
      Zlobři Spartak Zlo - Spa         Jinošov Rakšice Jin - Rak
      Ducks Berušky Duc - Be         Pyšel Náměšť Pyš - Ná
      Originals Naloučany Ori - Nal         Studenec Nárameč Stu - Nár
         
19. 17.1.2024   Náměšť Studenec Ná - Stu   20. 20.1.2024   Jinošov Spartak Jin - Spa
      Rakšice Pyš Rak - Pyš         Pyšel Berušky Pyš - Ber
      Zlobři Jinošov Zlo - Jin         Studenec Naloučany Stu - Nal
  24.1.2024   Ducks Harťál Duc - Ha         Nárameč Originals Nár - Ori
      Originals Spartak Ori - Spa         Náměšť Ducks Ná - Duc
      Naloučany Berušky Nal - Ber         Rakšice Zlobři Rak - Zlo
         
21. 27.1.2024   Zlobři Studenec Zlo - Stu   22. 3.2.2024   Harťál Berušky Har - Be
      Rakšice Nárameč Rak - Ná         Jinošov Naloučany Jin - Nal
      Originals Jinošov Ori - Jin         Pyšel Originals Pyš - Ori
      Ducks Pyšel Duc-Pyš         Studenec Ducks Stu - Duc
      Naloučany Harťál Nal - Ha         Nárameč Zlobři Nar - Zlo
      Berušky Spartak Ber - Spa         Náměšť Rakšice Ná - Rak
         
23. 7.2.2024   Zlobři Náměšť Zlo - Ná   24. 10.2.2024   Náměšť Studenec Ná - Stu
      Ducks Nárameč Duc - Ná         Rakšice Pyš Rak - Pyš
      Originals Studenec Ori - Stu         Zlobři Jinošov Zlo - Jin
  14.2.2024   Naloučany Pyšel Nal - Pyš         Ducks Harťál Duc - Ha
      Berušky Jinošov Ber - Jin         Originals Spartak Ori - Spa
      Spartak Harťál Spa - Ha         Naloučany Berušky Nal - Ber
         
25. 17.2.2024   Ducks Rakšice Duc - Ra   26. 24.2.2024   Pyšel Harťál Pyš - Ha
      Originals Náměšť Ori - Ná         Studenec Spartak Stu - Spa
      Naloučany Nárameč Nal - Nár         Nárameč Berušky Nár - Ber
      Berušky Studenec Ber - Stu         Náměšť Naloučany Ná - Nal
      Spartak Pyšel Spa - Pyš         Rakšice Originals Rak - Ori
      Harťál Jinošov Har - Jin         Zlobři Ducks Zlo - Duc
  čtvrtfinále play - off                                   odvety čtvrtfinále play - off
  2.3.2024                      
                         
                         
                         
         

starší statistiky

 HC Berušky
 HC Hluboké
 HC Jinošov
 HC Rakšice
 HC Pyšel
 HC Naloučany "B"
 HC Nárameč
 HC Pozďátky
 Orli Rešice
 Mars Studenec
 HC Ducks Náměšť
 HC Originals
 HC Stanoviště
 Náměšť 2
 Harťál
 Zlobři Myslibořice
 Lok. Zbýšov
 Kojoti Vémyslice
 HC Zbýšov
 HC Naloučany
 HC Rosice
 Draci Vladislav
 HC Dukovany
 Náměšť 1
   
 
statistiky
 HC Berušky
 HC Pyšel
 HC Naloučany
 HC Rakšice
 HC Jinošov
 HC Nárameč
 Zlobři Myslibořice
 HC Ducks
 HK Originals
 HC Mars Studenec
 HC Spartak Třebíč
 Harťál
 Náměšť 2
   
 
     historie ligy
 historie NHL
 zajímavosti NHL
 vítězové NHL
 klub kanonýrů
 2022 - 2023
 2021 - 2022
 2019 - 2020
 2018 - 2019
 2017 - 2018  -  "B"
 2016 - 2017  -  "B"
 2015 - 2016  -  "B"
 2014 - 2015  -  "A"
 2014 - 2015  -  "B"
 2013 - 2014
 2012 - 2013
 2011 - 2012
 2010 - 2011
 2009 - 2010
 2008 - 2009
 2007 - 2008
 2006 - 2007
 2005 - 2006
 2004 - 2005
 archív článků